Yahoo Messenger bị khai tử

Cập nhập tin tức Yahoo Messenger bị khai tử

Yahoo Messenger chính thức bị khai tử vào ngày 05/08 trên toàn thế giới

(GameSao.vn) - Cụ thể, theo dự kiến của Yahoo thì công ty này sẽ ngừng hoạt động Yahoo Messenger để chuyển sang một dịch vụ Messenger mới trực tiếp trên nền Web, và đặc biệt là trong Yahoo Mail.

Đang cập nhật dữ liệu !