Yen Bai

Cập nhập tin tức Yen Bai

Vật thể lạ Tuyên Quang, Yên Bái có thể là của vệ tinh Nga

Đây có thể là bình nhiên liệu của tên lửa đẩy vệ tinh của Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !