YouTube Rewind 2018

Cập nhập tin tức YouTube Rewind 2018

Tiền Zombie V4 cùng FAP TV xuất hiện trong video tổng kết năm 2018 của YouTube

(GameSao.vn) - YouTube Rewind 2018 hiện đã phải đón nhận hơn 1.5 triệu lượt dislikes.

Đang cập nhật dữ liệu !