Yuval Noah Harari

Cập nhập tin tức Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari: "Thế giới sẽ ra sao sau đại dịch Covid-19?"

Cơn bão đại dịch rồi sẽ qua đi, nhưng những lựa chọn hiện tại sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai!

 

Đang cập nhật dữ liệu !