Zhu

Cập nhập tin tức Zhu

Trư Bát Giới sắp nối gót Tôn Ngộ Không xuất hiện trong DOTA 2

Theo Joindota, Hero này có tên Zhu (Trư Bát Giới) và là thành viên thứ 114 trong đại gia đình DOTA 2.

Đang cập nhật dữ liệu !