Ziyaee

Cập nhập tin tức Ziyaee

Một lái xe Uber kiếm được 90.000 USD trong 6 tháng dù chỉ chạy đúng 1 chuyến!

Trong tháng đầu tiên, Joseph Ziyaee, một lái xe Uber, đã kiếm được hơn 20.000 USD thông qua dịch vụ này, mà lại chỉ chở có một chuyến duy nhất.

Đang cập nhật dữ liệu !