Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Ngày 2/10, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết địa phương này đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Lập đội ứng cứu sự cố ATTT của tỉnh

Theo thông tin mới được UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp.

Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm NCSC thuộc Cục An toàn thông tin, đến nay đã có trên 70% bộ,ngành, địa phương hoàn thành việc triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, với lớp 1 – Lực lượng tại chỗ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT là đơn vị chuyên trách về ATTT trên địa bàn. Sở TT&TT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn, an ninh mạng, tháng 8/2019 Ninh Thuận đã thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh.

Gồm 19 thành viên là đại diện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận có Giám đốc Sở TT&TT là Đội trưởng và Giám đốc Trung tâm CNTT-TT là Đội phó.

Hoạt động theo sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận, đội ứng cứu sự cố là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng ATTT mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận cũng có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh về ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTT mạng.

Hằng năm, tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các doanh nghiệp ATTT tổ chức các chương trình diễn tập ứng cứu sự cố và cử các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh tham gia những chương trình diễn tập do Cục ATTT (Bộ TT&TT) tổ chức.

Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của Viettel

Đối với lớp 2 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Ninh Thuận đều đã cử cán bộ phụ trách CNTT làm công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin do đơn vị mình quản lý. Cụ thể, có 20 cơ quan, đơn vị đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 2; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 3.

 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tự thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố ATTT mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý với phương án do Sở TT&TT phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm CNTT-TT phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong trường hợp sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát của đơn vị.

Đặc biệt, Sở TT&TT Ninh Thuận đã thuê Công ty An ninh mạng Viettel triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) nền tảng điện toán đám mây giám sát an toàn, an ninh mạng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu lưu trữ tài liệu điện tử tỉnh, hệ thống trục liên thông tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP…

Hiện nay, Công ty An ninh mạng Viettel giám sát 24/7, theo dõi màn hình giám sát, thu thập thông tin liên quan tới cảnh báo, đánh giá, phân loại mức độ sự cố, phản ứng nhanh, điều hành xử lý case sự cố, điều  tra, điều hành phản ứng, phân tích rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả xử lý sự cố nghiêm trọng.

Tỉnh Ninh Thuận còn phối hợp với VNCERT/CC thuộc Cục ATTT (Bộ TT&TT) giám sát, ứng cứu xử lý sự cố ATTT khi có sự cố nghiêm trọng, ngoài khả năng xử lý của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.

Kết nối, chia sẻ thông tin với NCSC

Triển khai lớp thứ 3 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đạt cấp độ 3 về ATTT, do đó việc kiểm tra, đánh giá an toàn cho Trung tâm này được Công ty An ninh mạng Viettel thực hiện giám sát, bảo vệ, định kỳ kiểm tra đánh giá báo cáo cho tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo an toàn thông tin về Bộ TT&TT theo quy định hiện hành.

Với lớp cuối cùng trong mô hình 4 lớp là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 27/8/2019, Sở TT&TT đã có công văn về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát về Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Triển khai nội dung này, ngày 1/9 vừa qua, Sở TT&TT đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; đồng thời cung cấp các dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Hơn 70% bộ, tỉnh đã hoàn thành mô hình 4 lớp

Hướng dẫn và thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp là một nhiệm vụ trọng tâm đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tập trung thực hiện.

Yêu cầu bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình bảo vệ chuyên nghiệp 4 lớp được Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên đưa ra trong Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019, bao gồm: Lực lượng tại chỗ; Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Theo thống kê sơ bộ của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, đến nay đã có trên 70% bộ, ngành, địa phương hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2020, tỷ lệ này cần đạt 100%.

 M.T

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, liên tục trong 3 tháng 6, 7 và 8/2020, tỷ lệ các bộ, tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tăng nhanh, từ 19% lên 43% và hiện đạt 61,5%.

Chủ đề :
 
List comment
 
Samsung đã làm gì để cải thiện bảo mật trên điện thoại Galaxy?
icon

Bảo mật đã trở thành một trong những điều quan trọng hàng đầu, khiến các CIO luôn đau đầu hàng đêm. Chắc chắn, bảo mật là một vấn đề lớn. Và một trong những công ty chú trọng nhất đến điều đó nhất chính là Samsung Electronics.

 
Quý I/2021: Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam giảm 20%
icon

Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ghi nhận 1.271 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 20% so với cùng kỳ quý I/2020.

 
Áp dụng dấu thời gian giúp doanh nghiệp, tổ chức chống giả mạo trong giao dịch điện tử
icon

Là dịch vụ nâng cao cho chữ ký số, dấu thời gian – Timestamp gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu, giúp doanh nghiệp, tổ chức chống gian lận, giả mạo trong giao dịch điện tử.

 
Ứng dụng gián điệp Android tinh vi nhất vừa được phát hiện
icon

Ứng dụng khiến nhiều người lầm tưởng là bản cập nhật hệ thống nhưng thật chất là virus theo dõi hoạt động và đánh cắp dữ liệu từ điện thoại.

 
Cứ 4 phút rưỡi, các smartphone Android và iPhone lại gửi dữ liệu của bạn về nhà sản xuất
icon

Tuy nhiên, Apple và Google lại có những cách riêng nhằm thu thập một số dữ liệu nhất định từ bạn.

 
 
FortiOS 7.0 -“Lá chắn thép' bảo vệ doanh nghiệp chuyển đổi số
icon

Giữa bối cảnh các doanh nghiệp đang có xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, làm việc từ xa, hệ điều hành FortiOS 7.0 ra mắt nhằm bảo vệ cho doanh nghiệp an toàn trước hàng loạt nguy cơ về an ninh bảo mật.

Xóa ngay các ứng dụng này nếu không muốn mất tiền oan
icon

Người dùng di động nên cảnh giác trước các ứng dụng cho dùng thử vài ngày miễn phí.

Áp dụng mô hình marketing xã hội để thúc đẩy tuân thủ an ninh mạng trong doanh nghiệp
icon

Mô hình 7P vốn thông dụng trong lĩnh vực marketing có thể làm nền tảng cho chiến lược marketing xã hội dùng trong nội bộ mỗi tổ chức, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tuân thủ về an ninh mạng.

Apple vá lỗ hổng nghiêm trọng trên hệ điều hành iPhone
icon

Apple vừa phát hành iOS 14.4.2, watchOS 7.3.3 và iOS 12.5.2 để vá các lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, iPad và Apple Watch.  

TikTok 'vượt mặt' quy định bảo mật mới của Apple như thế nào?
icon

Chiến lược kiểm soát quyền riêng tư mà Apple sắp ra mắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh quảng cáo của các nhà phát triển.  

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123