Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Ngày 2/10, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết địa phương này đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Lập đội ứng cứu sự cố ATTT của tỉnh

Theo thông tin mới được UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp.

Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm NCSC thuộc Cục An toàn thông tin, đến nay đã có trên 70% bộ,ngành, địa phương hoàn thành việc triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, với lớp 1 – Lực lượng tại chỗ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT là đơn vị chuyên trách về ATTT trên địa bàn. Sở TT&TT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn, an ninh mạng, tháng 8/2019 Ninh Thuận đã thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh.

Gồm 19 thành viên là đại diện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận có Giám đốc Sở TT&TT là Đội trưởng và Giám đốc Trung tâm CNTT-TT là Đội phó.

Hoạt động theo sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận, đội ứng cứu sự cố là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng ATTT mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận cũng có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh về ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTT mạng.

Hằng năm, tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các doanh nghiệp ATTT tổ chức các chương trình diễn tập ứng cứu sự cố và cử các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh tham gia những chương trình diễn tập do Cục ATTT (Bộ TT&TT) tổ chức.

Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của Viettel

Đối với lớp 2 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Ninh Thuận đều đã cử cán bộ phụ trách CNTT làm công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin do đơn vị mình quản lý. Cụ thể, có 20 cơ quan, đơn vị đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 2; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 3.

 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tự thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố ATTT mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý với phương án do Sở TT&TT phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm CNTT-TT phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong trường hợp sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát của đơn vị.

Đặc biệt, Sở TT&TT Ninh Thuận đã thuê Công ty An ninh mạng Viettel triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) nền tảng điện toán đám mây giám sát an toàn, an ninh mạng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu lưu trữ tài liệu điện tử tỉnh, hệ thống trục liên thông tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP…

Hiện nay, Công ty An ninh mạng Viettel giám sát 24/7, theo dõi màn hình giám sát, thu thập thông tin liên quan tới cảnh báo, đánh giá, phân loại mức độ sự cố, phản ứng nhanh, điều hành xử lý case sự cố, điều  tra, điều hành phản ứng, phân tích rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả xử lý sự cố nghiêm trọng.

Tỉnh Ninh Thuận còn phối hợp với VNCERT/CC thuộc Cục ATTT (Bộ TT&TT) giám sát, ứng cứu xử lý sự cố ATTT khi có sự cố nghiêm trọng, ngoài khả năng xử lý của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.

Kết nối, chia sẻ thông tin với NCSC

Triển khai lớp thứ 3 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đạt cấp độ 3 về ATTT, do đó việc kiểm tra, đánh giá an toàn cho Trung tâm này được Công ty An ninh mạng Viettel thực hiện giám sát, bảo vệ, định kỳ kiểm tra đánh giá báo cáo cho tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo an toàn thông tin về Bộ TT&TT theo quy định hiện hành.

Với lớp cuối cùng trong mô hình 4 lớp là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 27/8/2019, Sở TT&TT đã có công văn về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát về Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Triển khai nội dung này, ngày 1/9 vừa qua, Sở TT&TT đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; đồng thời cung cấp các dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Hơn 70% bộ, tỉnh đã hoàn thành mô hình 4 lớp

Hướng dẫn và thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp là một nhiệm vụ trọng tâm đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tập trung thực hiện.

Yêu cầu bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình bảo vệ chuyên nghiệp 4 lớp được Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên đưa ra trong Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019, bao gồm: Lực lượng tại chỗ; Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Theo thống kê sơ bộ của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, đến nay đã có trên 70% bộ, ngành, địa phương hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2020, tỷ lệ này cần đạt 100%.

 M.T

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, liên tục trong 3 tháng 6, 7 và 8/2020, tỷ lệ các bộ, tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tăng nhanh, từ 19% lên 43% và hiện đạt 61,5%.

 
List comment
 
Hai thành viên của Team Xecuter bị bắt vì bán công cụ bẻ khóa Switch
icon

Tổ chức Team Xecuter nổi tiếng với việc bẻ khóa máy chơi game Nintendo và đã tung ra nhiều sản phẩm khiến các nhà sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

 
Bí mật nhà nước là nội dung quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia
icon

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 của Bộ Nội vụ giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện và chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.  

 
Bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ ngành đường bộ
icon

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bảo vệ bí mật nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng cho đối với cán bộ công chức ngành đường bộ và ảnh hưởng lớn đến công việc hàng ngày.

 
Bộ GTVT tuyên truyền về chiến dịch bóc gỡ mã độc cho hơn 10.000 cán bộ, nhân viên
icon

Toàn bộ hơn 10.000 cán bộ, nhân viên ngành Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ được tuyên truyền về chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc toàn quốc năm 2020”, từ đó góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho các hệ thống của ngành.

 
Bộ KH&CN triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
icon

Bộ KH&CN vừa có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 do Cục ATTT (Bộ TT&TT) phát động.

 
 
Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị cảnh giác với lỗ hổng Zerologon
icon

Bộ KH&CN vừa có công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để cánh báo về nguy cơ tấn công vào cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon, yêu cầu rà quét để phát hiện và có phương án xử lý.

Sự khác biệt giữa các hình thức tấn công mạng thường gặp tại Việt Nam
icon

DDoS, CC là 2 hình thức tấn công mạng phổ biến nhất trong những năm gần đây tại Việt Nam và không ít vụ việc để lại hậu quả tương đối nghiêm trọng.  

Bảo đảm an toàn thông tin: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu
icon

Chỉ thị mới của Lào Cai nêu rõ trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Hàng trăm cán bộ cấp huyện, thị ở Phú Thọ được trang bị kỹ năng sử dụng chữ ký số
icon

Sở TT&TT Phú Thọ vừa tổ chức một số đợt tập huấn về kỹ năng sử dụng chữ ký số và cung cấp thông tin báo chí cho các cán bộ chuyên trách tại địa phương.  

Sử dụng phần mềm không có bản quyền đồng nghĩa với việc mở 'cửa hậu' cho tin tặc
icon

Rất nhiều người dùng Internet tại Việt Nam không có kỹ năng lập trình cấp cao mà sử dụng các công cụ có sẵn trên Internet. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với những rủi ro an ninh mạng khác nhau.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123