Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp

Ngày 2/10, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết địa phương này đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Lập đội ứng cứu sự cố ATTT của tỉnh

Theo thông tin mới được UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp.

Ninh Thuận đã hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm NCSC thuộc Cục An toàn thông tin, đến nay đã có trên 70% bộ,ngành, địa phương hoàn thành việc triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, với lớp 1 – Lực lượng tại chỗ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT là đơn vị chuyên trách về ATTT trên địa bàn. Sở TT&TT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn, an ninh mạng, tháng 8/2019 Ninh Thuận đã thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh.

Gồm 19 thành viên là đại diện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận có Giám đốc Sở TT&TT là Đội trưởng và Giám đốc Trung tâm CNTT-TT là Đội phó.

Hoạt động theo sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận, đội ứng cứu sự cố là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng ATTT mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Ninh Thuận cũng có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh về ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTT mạng.

Hằng năm, tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các doanh nghiệp ATTT tổ chức các chương trình diễn tập ứng cứu sự cố và cử các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh tham gia những chương trình diễn tập do Cục ATTT (Bộ TT&TT) tổ chức.

Thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của Viettel

Đối với lớp 2 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, đến nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Ninh Thuận đều đã cử cán bộ phụ trách CNTT làm công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin do đơn vị mình quản lý. Cụ thể, có 20 cơ quan, đơn vị đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 2; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng cấp độ ATTT đạt cấp độ 3.

 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tự thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố ATTT mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý với phương án do Sở TT&TT phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm CNTT-TT phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong trường hợp sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát của đơn vị.

Đặc biệt, Sở TT&TT Ninh Thuận đã thuê Công ty An ninh mạng Viettel triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) nền tảng điện toán đám mây giám sát an toàn, an ninh mạng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu lưu trữ tài liệu điện tử tỉnh, hệ thống trục liên thông tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP…

Hiện nay, Công ty An ninh mạng Viettel giám sát 24/7, theo dõi màn hình giám sát, thu thập thông tin liên quan tới cảnh báo, đánh giá, phân loại mức độ sự cố, phản ứng nhanh, điều hành xử lý case sự cố, điều  tra, điều hành phản ứng, phân tích rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả xử lý sự cố nghiêm trọng.

Tỉnh Ninh Thuận còn phối hợp với VNCERT/CC thuộc Cục ATTT (Bộ TT&TT) giám sát, ứng cứu xử lý sự cố ATTT khi có sự cố nghiêm trọng, ngoài khả năng xử lý của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.

Kết nối, chia sẻ thông tin với NCSC

Triển khai lớp thứ 3 – Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Thuận đạt cấp độ 3 về ATTT, do đó việc kiểm tra, đánh giá an toàn cho Trung tâm này được Công ty An ninh mạng Viettel thực hiện giám sát, bảo vệ, định kỳ kiểm tra đánh giá báo cáo cho tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo an toàn thông tin về Bộ TT&TT theo quy định hiện hành.

Với lớp cuối cùng trong mô hình 4 lớp là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 27/8/2019, Sở TT&TT đã có công văn về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát về Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Triển khai nội dung này, ngày 1/9 vừa qua, Sở TT&TT đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục ATTT, Bộ TT&TT; đồng thời cung cấp các dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Hơn 70% bộ, tỉnh đã hoàn thành mô hình 4 lớp

Hướng dẫn và thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp là một nhiệm vụ trọng tâm đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tập trung thực hiện.

Yêu cầu bộ, ngành, địa phương triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình bảo vệ chuyên nghiệp 4 lớp được Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên đưa ra trong Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019, bao gồm: Lực lượng tại chỗ; Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Theo thống kê sơ bộ của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, đến nay đã có trên 70% bộ, ngành, địa phương hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2020, tỷ lệ này cần đạt 100%.

 M.T

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Số lượng bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin “4 lớp” liên tục tăng nhanh

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, liên tục trong 3 tháng 6, 7 và 8/2020, tỷ lệ các bộ, tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tăng nhanh, từ 19% lên 43% và hiện đạt 61,5%.

Chủ đề :
 
List comment
 
Nhà lãnh đạo toàn cầu mới về quản lý và bảo vệ dữ liệu
icon

Eden Prairie, MN - Arcserve, nhà cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu và ransomware có kinh nghiệm hàng đầu thế giới và StorageCraft cùng hợp tác để giải quyết các thách thức liên tục trong kinh doanh, cho mọi quy mô tổ chức trên toàn thế giới. 

 
Lỗ hổng mới trong WinRAR có thể dẫn đến các chiến dịch tấn công APT diện rộng
icon

Khai thác thành công lỗ hổng CVE-2021-35052 trong phần mềm nén và giải nén dữ liệu WinRAR, hacker có thể  tấn công vào hàng loạt máy tính đang cài WinRAR,  từ đó có thể dẫn đến các chiến dịch tấn công có chủ đích trên diện rộng. 

 
Chuyên gia an ninh mạng Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng hacker mũ trắng thế giới
icon

Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia bảo mật của Viettel Cyber Security, đã vượt qua hơn 25 nghìn “hacker mũ trắng” trên thế giới để đứng đầu bảng xếp hạng tháng 6/2021.

 
Phát hiện lỗ hổng bảo mật mới trong Windows Print Spooler
icon

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước về CVE-2021-34527, lỗ hổng thực thi mã từ xa thứ 2 trong Windows Print Spooler.

 
Tin tặc gửi email đe dọa đòi tiền chuộc bằng Bitcoin
icon

Tin tặc gửi email thông báo máy tính của nạn nhân bị hack và yêu cầu chuyển số tiền bằng Bitcoin tương đương 25 triệu đồng nếu không sẽ tung các thông tin nhạy cảm.

 
 
Google xóa PIP Photo và 8 ứng dụng đánh cắp mật khẩu Facebook
icon

9 ứng dụng Android với tổng 5,8 triệu lượt tải đã bị Google xóa sổ do chúng đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook của người dùng.  

Mối đe dọa từ mã độc đào tiền ảo
icon

Cơn sốt tiền ảo, tiền điện tử đang làm gia tăng tội phạm mạng sử dụng mã độc đào tiền ảo tấn công hệ thống máy tính của các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hơn 2.900 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam trong nửa đầu 2021
icon

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng.

'Biếu không' thông tin cá nhân khi mua hàng online
icon

Nhiều người dùng để lại thông tin cá nhân khi thực hiện các giao dịch mua hàng online, thậm chí dễ dàng 'public' (công khai) tên tuổi, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điều này nhằm chiếm đoạt, lừa đảo.

Đề nghị 20 năm tù cho nữ hacker trộm dữ liệu 100 triệu khách hàng
icon

Bộ Tư pháp Mỹ bổ sung cáo trạng đối với hacker bị buộc tội xâm phạm trái phép hơn 100 triệu tài khoản và ứng dụng thẻ tín dụng của công ty đầu tư Capital One năm 2019.  

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123