4 lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên trong xây dựng Thành phố Bắc Ninh thông minh
 

4 lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên trong xây dựng Thành phố Bắc Ninh thông minh

ictnews Theo Giám đốc Sở TT&TT Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng, do quy mô của án xây dựng Thành phố thông minh khá lớn nên Bắc Ninh xác định ưu tiên triển khai những lĩnh vực trọng tâm, trực tiếp liên quan tới đời sống nhân dân: An ninh trật tự, Môi trường, Y tế, Giáo dục.

4 lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên trong xây dựng Thành phố Bắc Ninh thông minh

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Bắc Ninh (Nguồn ảnh: bacninh.gov.vn)

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tổ chức công bố kết quả thực hiện Quyết định 877 ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2019. Nhân sự kiện này, ICTnews đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Bắc Ninh liên quan đến câu chuyên xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT), Thành phố thông minh (TPTM) của tỉnh này.

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh về lĩnh vực CNTT, xin ông chia sẻ những nét lớn trong kế hoạch xây dựng CQĐT, TPTM của Bắc Ninh đến 2020?

Bắc Ninh xác định xây dựng CQĐT và TPTM là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng TPTM, và đặc biệt là Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT…

Về phát triển CQĐT, tỉnh Bắc Ninh quán triệt cao tinh thần chỉ đạo của Trung ương, ưu tiên bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai nhanh, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tập trung vào việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật dùng chung, xây dựng các CSDL chuyên ngành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm và phản ánh trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính.

4 lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên trong xây dựng Thành phố Bắc Ninh thông minh

Giám đốc Sở TT&TT Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng từ nay tới năm 2020 sẽ có kết quả cụ thể ở một số lĩnh vực trọng tâm, giúp cho cuộc sống của người dân tỉnh Bắc Ninh an toàn hơn, môi trường sạch hơn, cải thiện chất lượng y tế, giáo dục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp" (Ảnh minh họa: Internet).

Với xây dựng mô hình TPTM, đây là nhiệm vụ mới mẻ và khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ cho phép thí điểm xây dựng mô hình TPTM Bắc Ninh, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ nhất là về chuyên môn của Bộ TT&TT, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu triển khai các dự án thành phần đầu tiên nhằm tạo nền tảng căn bản cho triển khai các hợp phần còn lại. Do quy mô của đề án triển khai TPTM là khá lớn nên ngay từ đầu, tỉnh Bắc Ninh đã xác định một số lĩnh vực trọng tâm để ưu tiên triển khai, đó là những lĩnh vực trực tiếp liên quan tới đời sống của nhân dân như An ninh trật tự, Môi trường, Y tế, Giáo dục.

Việc triển khai xây dựng CQĐT và TPTM không phải là việc làm một sớm một chiều mà nó là một quá trình lâu dài với nhiều giai đoạn. Chúng tôi kỳ vọng từ nay tới năm 2020 sẽ có kết quả cụ thể ở một số lĩnh vực trọng tâm, giúp cho cuộc sống của người dân tỉnh Bắc Ninh an toàn hơn, môi trường sạch hơn, cải thiện chất lượng y tế, giáo dục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp.

Với việc ra mắt Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử liên thông của Bắc Ninh giai đoạn II mới đây, ông có thể chia sẻ thêm về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh hiện nay?

Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp Hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn tỉnh Bắc Ninh từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/ được khai trương và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 1/2017 với 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Thực hiện các Quyết định 846 ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định 877 ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trong các năm 2018 - 2019, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức rà soát và tổng hợp có 484 dịch vụ công trực tuyến được xây dựng lên mức độ 3, 4 thuộc các Sở, ngành, cấp huyện và cấp xã, thỏa mãn các điều kiện theo quy định.

 

Như vậy, hiện tại trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh có thể cung cấp cho người dân và doanh nghiệp 819 dịch vụ công mức độ 3 và 4/1.789 dịch vụ công trực tuyến chiếm 46% tổng số dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 104 dịch vụ công mức 4, chiếm gần 6% tổng số dịch vụ.

4 lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên trong xây dựng Thành phố Bắc Ninh thông minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố ra mắt Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bắc Ninh giai đoạn 2.

Đi kèm với phát triển CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là những nguy cơ về mất ATTT. Thách thức này đã được Bắc Ninh nhìn nhận và giải quyết ra sao, thưa ông?

Trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh, tỉnh Bắc Ninh rất coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT). Để thực hiện công tác này, tỉnh Bắc Ninh đã nhìn nhận và có phương pháp giải quyết.

Cụ thể, về môi trường chính sách, tỉnh triển khai các quy định của pháp luật về ATTT mạng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng, ban hành quy định, chính sách bảo đảm ATTT mang trên địa bàn tỉnh như: Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quy chế bảo đảm ATTT; Quy chế quản lý, sử dụng các ứng dụng CNTT dùng chung; xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố ATTT...

Về kỹ thuật, Bắc Ninh triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATTT mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các hệ thống thông tin; triển khai hệ thống thông tin tập trung như: xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung; các ứng dụng CNTT dùng chung; triển khai một số nội dung như hệ thống quét mã độc tập trung, cài đặt phần mềm có bản quyền...

Về nhân lực, cùng với việc phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về ATTT mạng, Bắc Ninh cũng tham gia, phối hợp trong các chương trình huấn luyện, diễn tập ATTT quốc gia: tham gia các cuộc diễn tập, huấn luyện quy mô quốc gia do các cơ quan, đơn vị chuyên trách về ATTT quốc gia tổ chức. Đồng thời, quán triệt các công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo ATTT, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng ATTT cho cán bộ có trách nhiệm liên quan.

Với vấn đề hợp tác, tỉnh đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục ATTT và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ TT&TT kiểm tra, đánh giá về ATTT mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; tham khảo học tập kinh nghiệm đảm bảo ATTT trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các nội dung nêu trên, Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai một số nội dung khác về xây dựng CQĐT và mô hình TPTM như: xây dựng trung tâm điều hành TPTM; xây dựng các hệ thống thông tin quan trọng; hệ thống camera trên địa bàn tỉnh...

Xin cảm ơn ông!

 
List comment
 
Nhiều group lớn biến mất trong đợt thanh lọc của Facebook
icon

Đến hẹn lại lên, Facebook lại bắt đầu tiến hành đợt thanh lọc nội dung và quét sạch những thứ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

 
Đẩy mạnh chuyển đổi nguồn nhân lực cho công nghiệp 4.0
icon

Đại học RMIT và Siemens vừa thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp số. Có trụ sở đặt tại Úc và chi nhánh ở Việt Nam, Trung tâm giúp đẩy mạnh chuyển đổi nguồn nhân lực cho công nghiệp 4.0 tại châu Á - châu Đại Dương.

 
Thông báo tuyển dụng công chức Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
icon

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo tuyển dụng công chức đợt 1, cụ thể như sau:

 
Mạng lưới giao dịch phi tập trung Bullswap với mong muốn xây dựng tương lai của giao dịch tiền điện tử
icon

Fintech là sự kết hợp của các từ 'Tài chính' và 'Công nghệ' và nó được liên kết với bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng công nghệ để nâng cao hoặc tự động hóa các dịch vụ và quy trình tài chính. 

 
Vingroup tài trợ 136 tỷ đồng cho 28 dự án khoa học công nghệ năm 2020
icon

Hôm qua (12/10/2020), quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, thuộc viện nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, tập đoàn Vingroup tổ chức “Lễ kí kết tài trợ dự án Nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020” cho 28 dự án với tổng giá trị hơn 136 tỷ đồng.

 
 
Nikkei, DealStreetAsia: VinShop đang đi đúng hướng khi nhắm vào thị trường “màu mỡ”
icon

Theo Nikkei, VinShop giúp tiệm tạp hoá tăng doanh thu, cạnh tranh với các cửa hàng tiện lợi hiện đại, còn chuyên trang về đầu tư DealStreetAsia nhận đinh đây là mô hình kinh doanh nhiều tiềm năng tại một thị trường bán lẻ rất “màu mỡ” như Việt Nam.

CEO Viettel Solutions: Telehealth sẽ được tối ưu hóa để ai cũng có thể sử dụng được
icon

Hiện tại, Telehealth đã được tập đoàn Viettel triển khai đến hơn 1.100 cơ sở y tế trên toàn quốc. Hệ thống này sẽ tiếp tục được tối ưu, đơn giản hóa để ai cũng có thể sử dụng, vận hành được.

Đây là 10 công việc trả lương cao nhất tại Apple
icon

Làm việc tại Apple có thể đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với yêu cầu rất cao, dù vậy lương thưởng sẽ xứng đáng.

Google có thể kiếm bộn khi thêm tính năng này cho YouTube
icon

Khán giả có thể sớm mua được đồ chơi, thiết bị và hàng hóa họ nhìn thấy trên YouTube.  

ICAEW hợp tác với Đại học Bách khoa TP.HCM nâng chất lượng đào tạo nhân lực
icon

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa ký kết Biên bản hợp tác với Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo sinh viên của trường.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123