dạy tiếng Anh

Cập nhập tin tức dạy tiếng Anh

VN nên tập trung dạy tiếng Anh nếu muốn thúc đẩy khởi nghiệp

Chuyên gia Israel khuyến nghị, giáo dục phổ thông của Việt Nam cần tập trung giảng dạy 3 môn tiếng Anh, Toán và CNTT nếu muốn thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !