Hoa Bình

Cập nhập tin tức Hoa Bình

Xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng

Diễn đàn Toàn cầu Boston vừa công bố sẽ xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng, với sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh và nguy cơ mạng - ông Jeremy Samide.

Đang cập nhật dữ liệu !