• Chia sẻ bài viết 13 bộ, ngành, địa phương sẽ phải phê duyệt lại Kế hoạch ứng dụng CNTT 2016-2020 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

13 bộ, ngành, địa phương sẽ phải phê duyệt lại Kế hoạch ứng dụng CNTT 2016-2020

ictnews
4 bộ, ngành Trung ương và 9 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT sẽ phải có ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT trước khi phê duyệt lại kế hoạch.

Đây là một nội dung đã được các thành viên Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thống nhất tại phiên họp thứ nhất năm 2016 của Ban Điều hành diễn  ra chiều nay, ngày 12/5/2016.

Thứ  trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2016 của Ban Điều hành.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa - cơ quan thường trực của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cho biết, cùng với việc đôn đốc các bộ, ngành thực hiện Quyết định 1819 ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT cũng đã triển khai công tác xây dựng, thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, Bộ TT&TT đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đề nghị gửi về Bộ TT&TT thẩm định theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan mình trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT. Và ngày 2/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 2202/TTg-KGVX về việc ủy quyền phê duyệt các Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 (công văn 2202).

Cũng theo đại diện Cục Tin học hóa, trên cơ sở văn bản đề nghị thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Tin hóa đã  báo cáo Ban Điều hành công tác tổ chức thẩm định.

Tính đến nay, đã có 19/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 38/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT đối với Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Bộ TT&TT đã thực hiện thẩm định Kế hoạch của 57 bộ, ngành, địa phương này. Trong đó, đã có 5 bộ, ngành và 14 tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị mình sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT.

Tuy nhiên, đại diện Cục Tin học hóa cũng chỉ rõ, hiện nay có 4 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ qua nhà nước (Nghị định 64) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2202.

Thường trực Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đề xuất Bộ TT&TT có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời có phương án giải quyết việc một số bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho biết: “Đối với việc một số bộ, ngành, địa phương chưa xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT nhưng đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020, theo tôi các bộ, ngành, địa phương cần phải tuân thủ theo đúng quy trình. Do đó, đề nghị Bộ TT&TT vẫn thẩm định và các bộ, ngành, địa phương cần phải phê duyệt lại Kế hoạch sau khi có kết quả thẩm định của Bộ TT&TT. Bởi lẽ, Bộ TT&TT là cơ quan được Chính phủ giao, cần có sự thẩm định của Bộ TT&TT để có định hướng thống nhất”.

Đồng thuận với ý kiến của đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện Bộ Nội vụ cũng cho rằng cần thực hiện phương án thứ nhất đã được Cục Tin học hóa đề xuất, đó là Bộ TT&TT sẽ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT  giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT để nhắc nhở các cơ quan này phải thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định 64 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2202; đồng thời đề nghị xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT trước khi phê duyệt lại.

Kết luận phiên họp, liên quan đến việc phê duyệt  Kế hoạch ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương chưa qua thẩm định của Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã giao Cục Tin học hóa soạn thảo văn bản của Bộ gửi các bộ, ngành, địa phương để yêu cầu các bộ, ngành, địa phương này  thực hiện đúng theo quy định. Cụ thể là, các bộ, ngành, địa phương cần lấy ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT đối với Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020  của  cơ quan mình, sau khi được thẩm định sẽ thực hiện phê duyệt lại Kế hoạch. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Tin học hóa đề xuất thời hạn các bộ, ngành, địa phương nêu trên cần gửi Kế hoạch để lấy ý kiến thẩm định của Bộ. 

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Khó cải cách hành chính nếu ứng dụng CNTT kiểu hình thức
ICTnews - Trong vấn đề ứng dụng CNTT cải cách hành chính, hệ thống dù có xây dựng tốt đến đâu về công nghệ cũng không thể vận hành tốt nếu ứng...
Ứng dụng CNTT: Rào cản lớn nhất là nhận thức của lãnh đạo cấp cao
ICTnews – Việc triển khai ứng dụng CNTT tại các địa phương phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của lãnh đạo chính quyền địa phương. Thực tế là nếu...
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban Điều hành triển khai ứng dụng CNTT
ICTnews - Theo Quyết định mới ban hành của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết 13 bộ, ngành, địa phương sẽ phải phê duyệt lại Kế hoạch ứng dụng CNTT 2016-2020 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang