• Chia sẻ bài viết Ban Cơ yếu đảm bảo an toàn thông tin cho Văn phòng Trung ương Đảng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Ban Cơ yếu đảm bảo an toàn thông tin cho Văn phòng Trung ương Đảng

ictnews
Trong giai đoạn 2017-2020, Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng sẽ triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên các mạng CNTT trọng yếu, trong đó tập trung vào những mạng đã triển khai sản phẩm bảo mật của ngành Cơ yếu.

Mới đây hôm 3/10/2017 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã ký kết với Ban Cơ yếu Chính phủ bản Kế hoạch bảo đảm bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin cơ quan Đảng theo Quyết định số 260-QĐ/TW của Ban Bí thư, giai đoạn 2017-2020. Quyết định 260 được ban hành tháng 10/2014 về chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020.

za1-ban-co-yeu-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-van-phong-trung-uong-dang.jpg

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (bên phải) và ông Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (bên trái) ký kết Kế hoạch bảo đảm bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin cơ quan Đảng theo Quyết định 260 giai đoạn 2017-2020. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Theo thông tin trên Tạp chí An toàn thông tin, trong thời gian qua Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp tham mưu cho Đảng ban hành một số văn bản liên quan trong lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng cũng như các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác bảo đảm bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Hai cơ quan cũng phối hợp từng bước triển khai Quyết định 260 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng; tuy nhiên trong quá trình phối hợp cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vì thế trong giai đoạn 2017-2020, hai bên sẽ tập trung triển khai tốt các nội dung như: bảo đảm bảo mật cho mạng diện rộng của Đảng; triển khai chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; bảo đảm bảo mật cho các hệ thống mạng truyền hình hội nghị; triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên các mạng CNTT trọng yếu, trong đó tập trung vào những mạng đã triển khai sản phẩm bảo mật của ngành Cơ yếu.

Hai bên thống nhất giao cho Trung tâm CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền của Ban Cơ yếu Chính phủ là đầu mối phối hợp, triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp triển khai Quyết định 260 của Ban Cơ yếu Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng trong 2 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn ngay sau khi ký kết, các nội dung của Kế hoạch sẽ được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Trong khi đó, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ cũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai bên trong giai đoạn vừa qua và nhấn mạnh các giải pháp bảo mật, xác thực điện tử và giám sát an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ được triển khai đồng bộ để đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả cao nhất cho triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thời gian gần đây, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng nỗ lực ký kêt phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của các địa phương, mới đây là Hà Giang, Bắc Ninh...

Anh Hào

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Hà Nội giám sát an toàn ứng dụng CNTT trọng yếu
ICTnews - Cùng với việc đánh giá an ninh, an toàn cho các hệ thống CNTT theo định kỳ, Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND Hà Nội cũng sẽ phối hợp giám...
Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ Bắc Ninh bảo mật hệ thống ứng dụng CNTT
ICTnews - Thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Ninh...
Ban Cơ yếu hỗ trợ Hà Giang đảm bảo an toàn mạng
ICTnews - Theo thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Hà Giang, Ban Cơ yếu sẽ hỗ trợ giám sát an toàn mạng đối với cơ sở hạ tầng CNTT, đồng thời tư...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Ban Cơ yếu đảm bảo an toàn thông tin cho Văn phòng Trung ương Đảng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang