• Chia sẻ bài viết Phú Yên: Trên 75% đơn vị lắp đặt máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phú Yên: Trên 75% đơn vị lắp đặt máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng

ictnews
Tại Phú Yên hiện có 29/33 đơn vị (đạt tỷ lệ 87.9%) đã ban hành quy chế, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ của cơ quan, đơn vị; có 25/33 đơn vị (tỷ lệ 75.8%) bố trí máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng.

Hiện nay tại Phú Yên có 29/33 đơn vị (đạt tỷ lệ 87.9%) đã ban hành quy chế, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ của cơ quan, đơn vị; có 25/33 đơn vị (tỷ lệ 75.8%) bố trí máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng. Ảnh minh họa

Hiện tại, Phú Yên có 4 phần mềm quản lý văn bản và điều hành đang triển khai tại các sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, 16/33 đơn vị sử dụng phần mềm TDoffice; 13/33 đơn vị sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice; 3/33 đơn vị sử dụng phần mềm eOffice; 1/33 đơn vị sử dụng phần mềm Voffice.

Có 18 cơ quan đơn vị sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng, chủ yếu sử dụng cho việc họp giao ban trực tuyến gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố; riêng Sở Giao thông Vận tải sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để sử dụng hệ thống dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải; các đơn vị còn lại chưa đưa vào sử dụng.

Về giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, có 18/33 đơn vị trang bị tường lửa bảo vệ hệ thống; 33/33 đơn vị thiết lập bảo mật hệ thống mạng không dây; 29/33 đơn vị trang bị lọc thư rác; 33/33 đơn vị trang bị phần mềm bảo mật/diệt virus.

Về vấn đề an ninh, an toàn thông tin trên cổng dịch vụ công, trục liên thông và các phần mềm do đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo. Thời gian qua, chưa có sự cố nào về mất an ninh, an toàn thông tin trên hệ thống. Đặc biệt, Phú Yên có 29/33 đơn vị (đạt tỷ lệ 87.9%) đã ban hành quy chế, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ của cơ quan, đơn vị; có 25/33 đơn vị (tỷ lệ 75.8%) bố trí máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng.

Tuy vậy, trong công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ; nguồn nhân lực sử dụng cổng, phần mềm tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.   

Trục liên thông văn bản của tỉnh đã hoàn chỉnh, tuy nhiên các phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối vào trục liên thông có lúc vẫn còn một vài đơn vị gửi, nhận xảy ra lỗi. Các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của 3 nhà cung cấp có lúc còn xảy ra lỗi, các phần mềm đang sử dụng chưa cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định và chưa tích hợp chữ ký số vào phần mềm cũng như kết quả thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản  theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (eOffce, TD-Office, Voffice).

Các sở, ngành, địa phương chưa triển khai sử dụng hết tính năng của phần mềm, hầu hết chỉ dừng lại ở việc nhận, chuyển xử lý văn bản đến đến các phòng, đơn vị, cá nhân. Việc dự thảo, chuyển xử lý, tạo hồ sơ công việc, ký duyệt ban hành văn bản đi còn hạn chế, tập trung phần lớn tại bộ phận văn thư.

Sở TT&TT Phú Yên đang đặt ra những nhiệm vụ cụ thể đối với công tác ứng dụng CNTT và bảo mật, an toàn an ninh thông tin trên địa bàn, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, phụ cấp cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin; cơ chế chính sách đãi ngô, thu hút những người giỏi về chuyên môn CNTT.

VNPT Phú Yên sẽ phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh mã định danh các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản tham gia vào Trục liên thông văn bản theo quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 04/6/2017 của UBND tỉnh. Rà soát khắc phục các lỗi xảy ra trên trục. Chuyển giao quyền quản trị cao nhất cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

Viettel Phú Yên sẽ hoàn thiện Cổng đảm bảo các quy định hiện hành, được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn bảo mật. Nâng cấp băng thông để Cổng dịch vụ công được truy cập nhanh hơn, rà soát chỉnh sửa các chức năng của Cổng đáp ứng yêu cầu về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; yêu cầu về giải quyết liên thông giữa nhiều cơ quan, đơn vị, yêu cầu về thống kê, báo cáo.

B.B

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phú Yên: Trên 75% đơn vị lắp đặt máy tính soạn thảo văn bản mật không kết nối mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang