• Chia sẻ bài viết Hà Nội mở rộng sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hà Nội mở rộng sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

ictnews
Theo Kế hoạch triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội, việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm sẽ được thực hiện thành 3 đợt, lần lượt vào các tháng 8, 9 và 10/2017.

Một mục tiêu của kế hoạch triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội là hình thành CSDL về tiếp công dân, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp công dân. Nguồn ảnh: noichinh.vn)

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh mục đích mở rộng thông tin việc quản lý, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng của Thành phố, kế hoạch này cũng nhằm hình thành cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; từng bước hình thành môi trường làm việc thông suốt qua mạng máy tính trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố và hướng tới mô hình chính quyền điện tử.

Kế hoạch cũng nêu rõ, hệ thống phần mềm phải đảm bảo liên thông, kết nối các hệ thống phần mềm khác đang được ứng dụng tại Thành phố phục vụ việc tra cứu, phân tích dữ liệu. Hệ thống phần mềm được triển khai mở rộng sử dụng phải đảm bảo đúng quy định và toàn thông tin, tối ưu thời gian giải quyết công việc, giảm bớt khâu trung gian trong quá trình tiếp công dân, xử lý hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo trên toàn Thành phố; đáp ứng yêu cầu phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố.

Đồng thời, giảm thiểu việc xử lý theo phương thức thủ công trên các loại giấy tờ, hồ sơ, thay thế bằng việc xử lý trên hệ thống phần mềm nhằm tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho nghiệp vụ tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phân loại đơn, thông báo, trả kết quả xem xét giải quyết cho công dân.

Hệ thống phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo liên thông, kết nối các hệ thống phần mềm khác đang được ứng dụng tại Thành phố phục vụ việc tra cứu, phân tích dữ liệu (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Kế hoạch mới ban hành của UBND TP.Hà Nội cũng cho hay, trên cơ sở phần mềm Thanh tra thành phố Hà Nội xây dựng năm 2015 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng đơn vị và từng cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin trên hệ thống phần mềm; hướng dẫn sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin.

Cụ thể, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tổ chức các lớp đào tạo tập trung giới thiệu về phần mềm, hướng dẫn quy trình, kỹ năng sử dụng phần mềm và bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng tới các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và các sở, ban, ngành Thành phố.

Dự kiến, việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm sẽ được thực hiện thành 3 đợt. Trong đó, đợt 1 triển khai tới các quận và phường trực thuộc; công tác chuẩn bị về hạ tầng máy chủ, hiệu chỉnh phần mềm, cấp tài khoản, đào tạo cho cán bộ công chức sử dụng được hoàn thành trước ngày 15/8/2017; và vận hành chính thức từ ngày 16/8/2017. Đợt 2, triển khai tới các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực thuộc, hoàn thành trước ngày 14/9/2017; vận hành chính thức thức ngày 15/9/2017. Đợt 3, triển khai tới các sở, ban, ngành, hoàn thành trước ngày 12/10/2017; vận hành chính thức từ ngày 13/10/2017.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội cũng sẽ tiến hành tích hợp dữ liệu đang được Ban Tiếp công dân Thành phố khai thác sử dụng vào Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Hà Nội, với thời gian thực hiện là trong tháng 10/2017.

UBND TP.Hà Nội giao Thanh tra Thành phố chủ trì thành lập tổ công tác triển khai mở rộng sử dụng Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành phố do đại diện Thanh tra Thành phố là tổ trưởng và đại diện Sở TT&TT, Văn phòng UBND Thành phố (Trung tâm Tin học - Công báo), Ban tiếp công dân Thành phố là thành viên; đảm bảo yêu cầu, mục đích của Kế hoạch.

Trên cơ sở phạm vi, quy mô triển khai của hệ thống phần mềm, Thanh tra TP.Hà Nôi cũng có trách nhiệm đề xuất Sở TT&TT về nhu cầu sử dụng hạ tầng mạng, máy chủ, an toàn thông tin; triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm; cung cấp tài khoản để phục vụ việc đào tạo và sử dụng phần mềm cho các đối tượng, đơn vị triển khai; đồng thời tiếp nhận các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung phần mềm của các đơn vị được triển khai và phối hợp đơn vị tư vấn, khắc phục, hoàn thiện kịp thời…

UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí phòng đào tạo; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn tại Trung tâm đào tạo CNTT&TT Hà Nội; đồng thời đảm trách việc bổ sung, mở rộng các điều kiện về hạ tầng mạng, máy chủ, an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu nhà nước đảm bảo phục vụ việc triển khai hệ thống phần mềm.

Trong báo cáo về kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội năm 2016 tại cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố được tổ chức hồi đầu tháng 2/2017, Sở TT&TT Hà Nội - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cho biết, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của Thành phố Hà Nội đã được triển khai thí điểm tại 5 đơn vị. Thanh tra Thành phố đã hoàn thành việc triển khai thí điểm và đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai mở rộng tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội năm 2017 được UBND Thành phố ban hành ngày 31/12/2016 cũng đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ thống quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo toàn Thành phố, bên cạnh các hệ thống phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực khác như quản lý giáo dục, quản lý đất đai, quản lý đô thị, giao thông vận tải, y tế, du lịch…

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hà Nội: 17 dự án FDI đầu tư mới lĩnh vực CNTT trong 5 tháng đầu năm nay
ICTnews - Tính đến tháng 5/2017, Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực CNTT nằm ngoài...
FPT sẽ đầu tư 1.700 tỷ đồng xây hệ thống giao thông thông minh Hà Nội
ICTnews - Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết, FPT sẽ triển khai hệ thống giao thông thông minh cho TP.Hà Nội và đề xuất theo mô hình cho thuê...
Hà Nội tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử
ICTnews - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thành phố đã tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hà Nội mở rộng sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang