• Chia sẻ bài viết Hà Nội ra quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trang bị cho lãnh đạo TP lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hà Nội ra quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trang bị cho lãnh đạo TP

ictnews
Theo Quy chế UBND TP.Hà Nội mới ban hành, các lãnh đạo thành phố được trang bị máy tính bảng phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích và an toàn, bảo mật, chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định khi làm mất hoặc hỏng máy tính bảng.

Hà Nội đặt mục tiêu  trong năm 2017, 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành phố sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính để xử lý, điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ (Ảnh minh họa. Nguồn: doanhnghiepvn.vn)

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành  phố vừa ký quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017, Quy chế này điều chỉnh việc quản lý, sử dụng máy tính bảng (MTB) trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBND TP.Hà Nội thông qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố.

Quy chế áp dụng với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố được trang bị MTB phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo Quyết định của UBND Thành phố.

Việc quản lý, sử dụng MTB trong công tác chỉ đạo, điều hành của TP.Hà Nội được thực hiện theo các nguyên tắc: UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố; Giám đốc Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND Thành phố đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng MTB trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố.

Toàn bộ tài liệu: giấy tờ, báo cáo… phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Thành phố với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận/huyện/thị xã; lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của Thành phố, không gửi tài liệu giấy (ngoại trừ các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật).

Các cá nhân sử dụng máy tính bảng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Quy chế cũng nêu rõ, là tài sản của Thành phố được đầu tư từ nguồn ngân sách thuộc Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố, MTB được Sở TT&TT mua sắm và bàn giao cho các đơn vị trực thuộc Thành phố để cài đặt và sử dụng các ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố.

Các đơn vị khi nhận bàn giao MTB có trách nhiệm ghi tăng tài sản, quản lý và sử dụng tài sản đúng các quy định hiện hành về quản lý tài sản nhà nước. Người sử dụng tài sản phải đảm bảo tuân thủ các quy định, sử dụng tài sản đúng mục đích và an toàn, bảo mật, chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định khi làm mất hoặc hư hỏng MTB.

Khi không đảm trách các chức vụ nêu trên, người sử dụng có trách nhiệm bàn giao MTB cho cơ quan, đơn vị quản lý đúng các quy định về ban giao tài sản. Cơ quan, đơn vị quản lý tài sản có trách nhiệm bàn giao lại cho người có trách nhiệm tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở TT&TT làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng MTB rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị MTB theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo MTB của nhà sản xuất... khi người sử dụng có yêu cầu.

Sở TT&TT Hà Nội cũng có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện/thị xã xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan, đơn vị, khi trang bị MTB tham gia hệ thống dùng chung của Thành phố, đảm bảo an toàn thông tin, phù hợp Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan khi trang bị MTB cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kết nối hệ thống dùng chung và gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều của Thành phố, theo hướng dẫn của Sở TT&TT.

Trong Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, một trong những mục tiêu được UBND Thành phố đặt ra trong năm nay là 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành phố sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên MTB để xử lý, điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ. Cũng tại kế hoạch này, Thành phố xác định sẽ đầu tư các thiết bị di động (MTB), trước mắt thí điểm cài đặt ứng dụng dùng chung của Thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảm sổ sách giấy tờ. Sở TT&TT Hà Nội được giao thí điểm triển khai việc sử dụng các thiết bị di động (MTB) để cài đặt ứng dụng điều hành của Thành phố, giảm sổ sách giấy tờ.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Cơ quan nhà nước tại Hà Nội sẽ chấm dứt sử dụng văn bản giấy từ ngày 1/4/2017
ICTnews - Sở TT&TT Hà Nội vừa được giao chủ trì chỉ đạo các quận/huyện/thị xã thực hiện ngay trong tháng 2 xử lý văn bản qua hệ thống mạng của...
Vượt TP.HCM, Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT 2016
ICTnews - Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016 ở nhóm tỉnh, thành phố tiếp tục...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hà Nội ra quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trang bị cho lãnh đạo TP lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang