• Chia sẻ bài viết Thí điểm Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung tại 4 địa phương lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thí điểm Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung tại 4 địa phương

ictnews
Bộ Tư pháp xác định giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2017 là giai đoạn thí điểm, dự kiến đến tháng 6/2017, sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh/thành phố là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Nghệ An.

Bộ Tư pháp vừa ban hành Văn bản số 345/CNTT-HTTT&CSDL hướng dẫn về việc triển khai phần mềm hộ tịch cho các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về chủ trương triển khai Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch tại các địa phương, Bộ Tư pháp xác định giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2017 là giai đoạn thí điểm.

Dự kiến đến tháng 6/2017, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh/thành phố là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Nghệ An.

Các địa phương khác sẽ chờ phần mềm do Bộ Tư pháp triển khai để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng một phần mềm dùng chung toàn quốc, vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử toàn quốc.

phần mềm đăng ký hộ tịch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về cách thức triển khai Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho các địa phương không được triển khai thí điểm, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cần tham mưu UBND cấp tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện một số công việc sau: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực làm công tác hộ tịch, nhất là năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức làm công tác tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên toàn tỉnh, thành phố; Trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng Internet cho các công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên toàn tỉnh, thành phố; Tạo lập dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương.

Trong Văn bản số 345, Bộ Tư pháp cũng nêu rõ yêu cầu tất cả các đối tác xây dựng/cung cấp phần mềm hộ tịch phải cam kết và tiến hành chỉnh sửa ngay phần mềm hiện có để đáp ứng đúng các yêu cầu của Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”.

Trong đó đặc biệt lưu ý một số yêu cầu gồm: Phần mềm phải tích hợp được với phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân do Bộ Tư pháp đang triển khai; Có khả năng kết nối để kịp thời cung cấp dữ liệu hộ tịch cho Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định;

Phải chuẩn hóa theo Bộ dữ liệu danh mục dùng chung (về dân tộc, quốc tịch, địa danh hành chính…) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Có khả năng tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để phục vụ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký hoặc nơi cư trú theo Điều 63 của Luật Hộ tịch;

Đảm bảo khả năng làm chủ (không phụ thuộc vào đối tác xây dựng/cung cấp phần mềm) của địa phương đối với cơ sở dữ liệu hộ tịch đã được tạo lập...

Xuân Bách

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Đề xuất 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên giai đoạn 2015 – 2020
ICTnews - Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT đề xuất trong giai đoạn 2015 – 2020, Chính phủ tập trung ưu tiên cho 5 cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG)...
Bộ TT&TT tổng rà soát các hệ thống thông tin lớn
ICTnews - Bộ TT&TT vừa đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp danh mục, thông tin về tình hình triển khai các hệ...
Viettel ứng vốn thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách...
6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai
ICTnews - Danh mục 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ...
Bàn giải pháp chống đỡ tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu
ICTnews - Sự kiện Ngày an toàn thông tin Việt Nam sẽ đưa ra những báo cáo quan trọng từ các tập đoàn danh tiếng như Google, Microsoft, CISCO......

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thí điểm Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung tại 4 địa phương lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang