• ITG - Đối tác tin cậy triển khai giải pháp ERP và chiến lược công nghệ trong xu hướng cuộc CMCN 4.0
    ICTnews - Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang có sự tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến mọi hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy một doanh nghiệp ngoài yếu tố chất lượng sản phẩm thì cần có một hệ thống quản trị hiện đại và đồng bộ. ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) sẽ giúp doanh nghiệp có một công cụ hiệu quả trong quản trị chặt chẽ doanh nghiệp, tạo ra các nhà máy thông minh nhờ kết nối công nghệ vào sản xuất.
lên đầu trang