Mới nhất:

Doanh nghiệp

Startup này thu thập hàng tỷ hình ảnh từ internet để tạo cơ sở dữ liệu nhận dạng khuôn mặt
Và cơ sở dữ liệu này đang được sử dụng bởi hàng trăm cơ quan hành pháp.
lên đầu trang