LMHT: Cập nhật tin tức ngày 25/10 - Graves Vinh Quang đây rồi!

(GameSao.vn) - Riot tiếp tục tiến hành rất nhiều những thay đổi mang tính thử nghiệm ở giai đoạn Tiền Mùa Giải 2018.

1/ RA MẮT 04 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Graves Vinh Quang

Phần thưởng Mùa 2017 bao gồm ba Gói Đa Sắc dựa vào cấp độ xếp hạng của bạn.

Mặc định – nhận được khi đạt cấp độ Vàng trở lên

Nhận được khi đạt cấp độ Vàng trở lên trong Xếp Hạng Động

Nhận được khi đạt cấp độ Vàng trở lên trong Xếp Hạng Đơn/Đôi

Nhận được khi đạt cấp độ Vàng trở lên trong Xếp Hạng 3v3

Lancer Rogue Blitzcrank

Lancer Paragon Blitzcrank

Rengar Máy Móc

2/ NÂNG CẤP HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH CỦA THANH MÁU

Riot Games sẽ tiến hành thử nghiệm những nâng cấp về hiệu ứng hình ảnh của thanh máu liên quan tới dồn sát thương, hồi phục, không thể bị hạ gục hay khoảnh khắc trụ bị đánh sập…ở giai đoạn Tiền Mùa Giải 2018 trước khi chính thức xuất hiện ở mùa giải mới.

Dồn sát thương

Hồi máu

Khoảnh khắc trụ bảo vệ bị đánh sập

Thêm mạng sống/ Bất tử

Gắn kèm với đạn dược

Thanh máu không phải của tướng

4/ THAY ĐỔI VỀ PHÉP BỔ TRỢ

Với việc thay đổi hệ thống thăng cấp độ nhân vật, giờ thì cấp độ bắt đầu được sử dụng các Phép Bổ Trợ đã được chỉnh sửa:

 •  Thanh Tẩy cho dùng từ cấp 9, tăng từ cấp 6
 •  Tốc Biến cho dùng từ cấp 7, giảm từ cấp 8
 •  Trừng Phạt cho dùng từ cấp 9, giảm từ cấp 10
 •  Dịch Chuyển cho dùng từ cấp 6, tăng từ cấp 1
 •  Minh Mẫn (ARAM) cho dùng từ cấp 9, giảm từ cấp 10
 •  Đánh Dấu (ARAM) cho dùng từ cấp 6, tăng từ cấp 1

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Khát Máu/ Nợ Máu (W)

 • Sát thương tăng từ 45/80/115/150/185 lên 50/85/120/155/190.

  Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

 • Sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 75/115/155/195/235.

  Nấp Sau Ta (W)

 • Giáp và kháng phép tăng từ 15/17.5/20/22.5/25 lên 17.5/20/22.5/25/27.5.

  Đá Quét Chiến Thuật (W)

 • Sát thương tăng từ 65/95/125/155/185 lên 70/100/130/160/190.

  Bắn Dây Móc (E)

 • Sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/175/210/255.

  Bom Phốt Pho (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/165/210/255.

  Rìu Xoay (Q)

 • Sát thương tăng từ 30/35/40/45/50 lên 35/40/45/50/55.

  Dạt Ra (E)

 • Sát thương tăng từ 70/105/140/175/210 lên 75/110/145/180/215.

  Gai Căm Hận (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 8 xuống 6 giây mọi cấp.
 • Thời gian hồi chiêu hồi lại khi sử dụng lên quái rừng giảm từ 60% xuống 30%.
 • Sát thương đầu tăng từ 25/30/35/40/45 lên 35/40/45/50/55.
 • Sát thương dải gai tăng từ 25/30/35/40/45 lên 35/40/45/50/55.

  Quất Roi (E)

 • Sát thương phép tăng từ 30/45/60/75/90 lên 40/55/70/85/100.
 • Sát thương cường hóa tăng từ 60/80/100/120/140 lên 70/90/110/130/150.

  Dịch Chuyển Cổ Học (E)

 • Sát thương tăng từ 75/125/175/225/275 lên 80/130/180/230/280.

  Lao Tới (Q)

 • Sát thương tăng từ 65/75/85/95/105 lên 70/80/90/100/110.

  Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q)

 • Sát thương ban đầu tăng từ 40/55/70/85/100 lên 45/60/75/90/105.
 • Sát thương nổ tăng từ 80/110/140/170/200 lên 85/115/145/175/205.

  Càn Quét (Q)

 • Sát thương tăng từ 50/85/120/155/190 lên 55/90/125/160/195.

  Vó Ngựa Hủy Diệt (E)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 40/75/110/145/180 lên 45/80/115/150/185.
 • Sát thương tối đa tăng từ 80/150/220/290/360 lên 90/160/230/300/370.

  Giáng Long Kích (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/165/210/255.

  Hoàng Kì Demacia (E)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155.

  Chỉ Thiên! (Q)

 • Sát thương tăng từ 35/70/105/140/175 lên 40/75/110/145/180.

  Cầu Sấm (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/120/170/220/270 lên 75/125/175/225/275.

 Kayn

  Trảm (Q)

 • Sát thương tăng từ 55/75/95/115/135 lên 60/80/100/120/140.

  Phá (W)

 • Sát thương tăng từ 80/125/170/215/260 lên 90/135/180/225/270.

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/85/110/135/160 lên 65/90/115/140/165.

  Gai Hư Không (W)

 • Sát thương tăng từ 80/110/140/170/200 lên 85/115/145/175/205.

  Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)

 • Sát thương tăng từ 55/75/95/115/135 lên 60/80/100/120/140.

  Sợ Hãi Dâng Trào (E)

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 60/80/100/120/140 lên 65/85/105/125/145.

 Kled

  Dây Thừng Bẫy Gấu (Q)

 • Sát thương bẫy gấu tăng từ 25/50/75/100/125 lên 30/55/80/105/130.

  Khuynh Hướng Bạo Lực (W)

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 20/30/40/50/60 lên 25/35/45/55/65.

  Cưỡi Ngựa Đấu Thương (E)

 • Sát thương tăng từ 20/45/70/95/120 lên 25/50/75/100/125.

  Sóng Âm (Q)

 • Sát thương tăng từ 50/80/110/140/170 lên 55/85/115/145/175.

  Địa Chấn (E)

 • Sát thương tăng từ 60/95/130/165/200 lên 60/100/135/170/205.

  Tia Sáng Xuyên Thấu (Q)

 • Sát thương tăng từ 80/115/150/185/220 lên 85/120/155/190/225.

  Hoàng Hôn Buông Xuống (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/105/150/195/240 lên 65/110/155/200/245.

  Phóng Rìu (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 80/125/170/215/260.

  Phóng Lao (Q)

 • Sát thương tăng từ 65/105/145/185/225 lên 75/110/155/195/235.

  Công Kích Vũ Bão (E)

 • Sát thương tăng từ 80/130/180/230/280 lên 100/150/200/150/300.

  Búa Chấn Động (Q)

 • Sát thương tăng từ 35/55/75/95/115 lên 40/60/80/100/120.

  Xung Phong (E)

 • Sát thương tăng từ 50/70/90/110/130 lên 55/75/95/115/135.

  Nữ Hoàng Phẫn Nộ (Q)

 • Sát thương tăng từ 15/20/25/30/35 lên 20/25/30/35/40.

  Trồi Lên (W)

 • Sát thương tăng từ 50/65/80/95/110 lên 55/70/85/100/115.

  Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến (E)

 • Sát thương tăng từ 50/60/70/80/90 lên 55/65/75/85/95.

  Vũ Điệu Cá Sấu (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 65/95/125/155/185.
 • Sát thương cường hóa tăng từ 90/135/180/225/270 to 95/140/185/230/275.

  Cắt và Xắt (E) 

 • Sát thương tăng từ 30/60/90/120/150 lên 40/70/100/130/160.
 • Sát thương cường hóa tăng từ 45/90/135/180/225 lên 55/100/145/190/235.

  Tàn Ác (Q)

 • Sát thương mỗi đòn đánh tăng từ 25/45/65/85/105 lên 30/50/70/90/110.

  Cú Ném Bola (E)

 • Sát thương tăng từ 50/95/140/185/230 lên 55/100/145/190/235.D

  Kình Lực (W)

 • Sát thương tăng từ 50/80/110/140/170 lên 55/85/115/145/175.

  Anh Dũng (E)

 • Lớp giáp tăng từ 90/120/150/180/210 lên 95/125/155/185/215.

  Dao Độc (E)

 • Sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155.

  Dạ Kiếm Draktharr

 • Sát Lực tăng từ 28 lên 20.

  Áo Diệt Pháp Sư

 • Sát Lực tăng từ 28 lên 20.

  Dao Hung Tàn

 • Sát Lực tăng từ 10 lên 12.

  Kiếm Ma Youmuu

 • Sát Lực tăng từ 18 lên 20.

  Yêu Sách của Băng Hậu

 • Nội tại DUY NHẤT - Cống Phẩm: Sát thương phép cộng thêm trên đòn đánh thường tăng từ 15 lên 20.

  Nanh Băng

 • Nội tại DUY NHẤT - Cống Phẩm: Sát thương phép cộng thêm trên đòn đánh thường tăng từ 15 lên 20.

  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • Nội tại DUY NHẤT - Cống Phẩm: Sát thương phép cộng thêm trên đòn đánh thường tăng từ 15 lên 20.

 Dòng trang bị  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật/  Vòng Tay Targon/  Đồng Xu Cổ Đại

 • Lượng tiền yêu cầu để nâng cấp tăng từ 650 lên 750.

Stopwatch (Trang bị mới)

 • Giá tiền: 600 Vàng.
 • Kích hoạt DUY NHẤT - Stasis: Tướng trở nên không thể bị tấn công và không thể bị chọn làm mục tiêu trong vòng 2.5 giây, nhưng chẳng thể di chuyển, tấn công, dùng kỹ năng hay kích hoạt trang bị trong quãng thời gian này (một lần dùng).

  Thú Tượng Thạch Giáp

 • Công thức mới: GIáp Lưới + Stopwatch + Áo Choàng Bạc + 380 Vàng.
 • Giá tiền hợp thành giảm từ 980 xuống 380 Vàng.
 • Kích hoạt DUY NHẤT - Metallicize: Thời gian hồi chiêu tăng từ 90 lên 92 giây.

  Giáp Thiên Thần

 • Công thức mới: Kiếm B.F + Giáp Lụa + Stopwatch.
 • Giá tiền hợp thành giảm từ 800 xuống 200 Vàng.

  Rựa Thợ Săn

 • Nội tại DUY NHẤT - Vuốt:
  • (Hiệu ứng mới) Giờ tăng thêm 15% tốc độ đánh trong vòng 2 giây

  Bùa Thợ Săn

 • Nội tại DUY NHẤT - Nanh:
  • ​(Hiệu ứng mới) Kindle - Gây sát thương thiêu đốt lên tới 50 nếu bạn có máu cộng thêm tới từ trang bị hoặc hiệu ứng.

  Giày Pháp Sư

 • Xuyên kháng phép tăng từ 15 lên 18.

 Trượng Hư Vô

 • Xuyên kháng phép tăng từ 35% lên 40%.

  Đồng Hồ Cát Zhonya

 • Công thức mới: Giáp Tay Seeker + Sách Quỷ + Stopwatch + 200 Vàng.
 • Giá tiền hợp thành giảm từ 800 xuống 200 Vàng.

5/ KHÁC

03 Gói Đa Sắc mới

Aatrox Máy Móc

   

Kha'Zix Máy Móc

  

  

Rengar Máy Móc

  

 

Biểu tượng anh hùng mới

  

Mẫu mắt mới

  

Gnar_G

MacBook cấu hình nào chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại?

Dù đã tương thích với máy Mac nhưng không phải MacBook nào cũng chiến tốt tựa game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

Việt Nam vô địch giải PUBG Mobile toàn cầu

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile tại Giải vô địch Thể thao điện tử toàn cầu (GEG 2022), được tổ chức sáng 18/12 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đứng trên mảnh đất thơm ngon nhất ngành game, Việt Nam tận dụng ra sao?

Ngành game Việt hưởng lợi từ yếu tố địa lợi, nhân hoà, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác ngàng công nghiệp trị giá 184 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp game Việt Nam đang đóng thuế cho Singapore

Việc Singapore có chính sách thu hút doanh nghiệp, cộng với một số rào cản tại Việt Nam đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước thành lập công ty tại Singapore.

Sẽ có game Make in Vietnam về bảo vệ trẻ em

Tác phẩm “Thủ lĩnh tương lai” của nhóm GTEAM, giải Nhất cuộc thi Sáng tạo ý tưởng trò chơi về bảo vệ trẻ em sẽ được Công ty GOSU hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng thành sản phẩm game hoàn chỉnh, có thể đưa ra thị trường.

Người hùng Livakovic của tuyển Croatia là huyền thoại trong game

Livakovic đang trở thành ngôi sao nhờ màn trình diễn tại World Cup 2022, nhưng từ lâu tiềm năng của thủ môn tuyển Croatia đã được cộng đồng phát hiện nhờ game Football Manager.

Google bị cáo buộc đút lót các nhà phát triển game

Theo báo cáo mới đây của Reuters, để ngăn các nhà phát triển game cạnh tranh với Play Store bằng cách mở cửa hàng ứng dụng của riêng họ, Google đã trả cho 24 nhà phát triển ứng dụng một khoản tiền khổng lồ.

CEO Binace: Giá token Axie Infinity tăng cao bất thường do Skyrex gặp sự cố bảo mật

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, giá token AXS của tựa game Axie Infinity đã tăng gấp 3 lần, trước khi giảm sốc gần như ngay sau đó.

Game Việt được Google đề cử danh hiệu game của năm 2022

Tựa game Gun & Dengeons do một studio game Việt Nam phát triển vừa chính thức nhận đề cử cho ngôi vị game của năm từ kho ứng dụng Google Play của Google.

Bình luận viên Game 9x trước ‘giờ G’ trận Chung Kết Tổng Đấu Trường Máy Tính 2022

Được chọn là Caster (bình luận viên) cho trận chung kết tổng Đấu Trường Máy Tính 2022, Bomman không giấu được cảm xúc hồi hộp khi đồng hành cùng trận đấu quan trọng và gay cấn nhất giải đấu.

Đang cập nhật dữ liệu !