Đại học CNTT, ĐHQG TP.HCM đăng cai Hội thảo An toàn an ninh thông tin

Ngày đăng : 16:02, 15/11/2017

ICTnews - Hội thảo An toàn an ninh thông tin do Đại học CNTT, ĐHQG TP.HCM đăng cai ngày 2-3/12 tới khuyến khích những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi, đặc biệt với những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.

Trường Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM sắp tới sẽ đăng cai tổ chức Hội thảo An toàn an ninh thông tin lần thứ II vào 2 ngày mùng 2/12-3/12. Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên để những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác.

Hội thảo An toàn an ninh thông tin khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân và đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.

b1-dai-hoc-cntt-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-dang-cai-hoi-thao-an-toan-an-ninh-thong-tin-ngay-2-3-12.jpg

Trường Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM sắp tới sẽ đăng cai tổ chức Hội thảo An toàn an ninh thông tin lần thứ II vào 2 ngày mùng 2/12-3/12.

Hội thảo là sự phối hợp của 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin trong Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin đến năm 2020" (Đề án 99) và là hoạt động nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin.

Trong Hội thảo do Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM đăng cai năm nay có những chủ đề chính như mật mã ứng dụng, an toàn ứng dụng, an toàn an ninh mạng, và quản lý đào tạo an toàn an ninh thông tin.

H.A.H