• Chia sẻ bài viết Ngành Nội vụ tỉnh Yên Bái hướng tới ứng dụng CNTT, cơ cấu lại bộ máy lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Ngành Nội vụ tỉnh Yên Bái hướng tới ứng dụng CNTT, cơ cấu lại bộ máy

ictnews
Trong 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Yên Bái đã thực hiện tỉnh giản biên chế được 85 trường hợp, đồng thời chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các nội dung liên quan đến công tác cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại bộ máy cán bộ công chức của tỉnh.

Vừa qua, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chỉ đạo Hội nghị. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đưa tin, dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b1-yen-bai-su-nghiep-cong-lap.jpg

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị của Bộ Nội vụ tại điểm cầu Yên Bái.

Trong 6 tháng đầu 2019, công tác cải cách hành chính trong ngành Nội vụ được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo hướng công khai minh bạch, thuận tiện.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Từ năm 2015 đến nay, cả nước cũng đã thực hiện tinh giản biên chế được trên 41.500 người, giảm 6,75% biên chế so với năm 2015.

Ở Yên Bái, tính trong 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh đã thực hiện tỉnh giản biên chế được 85 trường hợp theo Nghị định 108 và Nghị định 113 của Chính phủ; đồng thời chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các nội dung liên quan đến công tác cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại bộ máy cán bộ công chức của tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng được dự thảo 3 Đề án trình UBND tỉnh liên quan đến thành lập thị trấn Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn, điều chỉnh địa giới hành chính và sáp nhập một số xã trên địa bàn tỉnh.

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Yên Bái đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
ICTnews - Trong báo cáo mới đây, Yên Bái đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong cải thiện môi...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Ngành Nội vụ tỉnh Yên Bái hướng tới ứng dụng CNTT, cơ cấu lại bộ máy lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang