• Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT điều chỉnh cách thức phân bổ số thuê bao mạng viễn thông di động lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ TT&TT điều chỉnh cách thức phân bổ số thuê bao mạng viễn thông di động

ictnews
Theo quy định mới của Bộ TT&TT, số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho thuê bao viễn thông là người và thiết bị đều được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số; số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ.

Thông tư 40 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trung tuần tháng 12/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 40 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông. Thông tư 40 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 30/1/2018.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 10 – “Phân bổ mã mạng và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người”. Cụ thể, số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo). Quy định cũ là số lượng tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lân phân bổ.

Tương tự, với Điều 11 - “Phân bổ mã mạng và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị” của Thông tư 25, điểm b khoản 2 của Điều này cũng được sửa thành: số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ, áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ kế tiếp. (Quy định trước đây, số lượng tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lân phân bổ).

Cùng với đó, Thông tư 40 mới được Bộ TT&TT ban hành cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 của Thông tư 25 quy định về cách thức phân bổ số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao. Theo đó, điều khoản này được sửa đổi, bổ sung thành: “Cách thức phân bổ: Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ theo khối 10 số, 100 số, 1.000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).

Với quy định cũ, số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao chỉ được phân bổ theo khối 100 số và 1.000 số; số lượng tối thiểu là 100 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ.

Bộ TT&TT giao Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 40.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

ASEAN tìm giải pháp phân bổ tần số cho ứng dụng di động băng rộng
ICTnews – Sáng ngày 28/8/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin & Truyền thông) đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu...
Bộ TT&TT trực tiếp phân bổ đầu số SMS
ICTnews – Theo Thông tư 25 vừa được ban hành, Bộ TT&TT sẽ trực tiếp phân bổ đầu số SMS cho các công ty nội dung. Các quy định mới này nhằm hạn...
Thuê bao 11 số sẽ chuyển thành 10 số theo đúng quy hoạch kho số
ICTnews - Trước tin đồn trên mạng xã hội về việc không chuyển thuê bao 11 số hiện nay thành thuê bao 10 số, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT điều chỉnh cách thức phân bổ số thuê bao mạng viễn thông di động lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang