Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực để tạo sự đột phá

Ngày 9/10/2020, Tập đoàn VNPT đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025). Tại Đại hội, 40 cá nhân/tập thể/nhóm điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 - 2019 đã được tôn vinh.

Các phong trào thi đua yêu nước đem lại nhiều kết quả

Bám sát các Nghị quyết Trung ương, vận dụng cơ chế chính sách nhà nước, thay đổi cách làm và sử dụng hiệu quả công cụ thi đua khen thưởng, trong giai đoạn 2015-2019, Tập đoàn VNPT đã hưởng ứng các phong trào thi đua của Chính phủ, đồng thời phát động và tổ chức các phong trào thường xuyên, đa dạng về hình thức như thi đua theo đợt ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề…

Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực để tạo sự đột phá
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho VNPT - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Khối đơn vị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

Với việc triển khai phong trào ”VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, đã có 57/63 tỉnh/TP có 100% xã hoàn thành tiêu chí có internet đến thôn; 47/63 tỉnh/TP có 100% xã hoàn thành tiêu chí có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Toàn tập đoàn VNPT đã chi hơn 11.400 tỷ đồng để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng viễn thông, các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chi hơn 500 tỷ đồng đóng góp với các địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp để tham gia đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ của đơn vị đối với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực để tạo sự đột phá
15 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 – 2019 được tôn vinh;

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2015 - 2019, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả, toàn Tập đoàn đã chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội như: Hỗ trợ người nghèo, xóa nhà tạm, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiên tai; triển khai có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với 02 huyện Mường Tè, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong giai đoạn 2015 - 2019, với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao năng suất lao động, áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn VNPT đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”…

Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực để tạo sự đột phá
12 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 – 2019 được tôn vinh;

 Kết quả, với 08 cam kết phục vụ khách hàng, chương trình “Nụ cười VNPT” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên giao dịch, bán hàng của VNPT. Điểm nổi bật đạt được thông qua phong trào Nụ cười VNPT là từng người lao động đã nâng cao được ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị, luôn lấy phương châm ”Trao nụ cười nhận niềm tin” để giữ khách hàng, phát triển khách hàng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của VNPT trong hoạt động kinh doanh. Trong 05 năm qua, trên 1200 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình Nụ cười VNPT đã được Tập đoàn và Công đoàn VNPT động viên, khen thưởng.

 

Thông qua phong trào “Chất lượng VNPT” với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực phục vụ, kinh doanh về viễn thông và công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến của Tập đoàn VNPT trong những năm qua đã gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 24.000 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó hơn 2.000 sáng kiến tiêu biểu đã được xét công nhận cấp Tập đoàn, với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng năm, Tập đoàn đã tổ chức thường xuyên cuộc thi “Sáng tạo VNPT” các cấp. Cuộc thi đã thu hút các ý tưởng, giải pháp sáng tạo giúp Tập đoàn và các đơn vị giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách trong sản xuất kinh doanh. Qua tổng kết cuộc thi do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động trong giai đoạn vừa qua, đã có gần 3.000 giải pháp sáng tạo được đưa ra từ cấp cơ sở, trong đó hơn 260 giải pháp xuất sắc đã được Tập đoàn xét trao giải. Tập đoàn VNPT đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng 104 bằng “Lao động sáng tạo”.

Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực để tạo sự đột phá
03 nhóm tác giả của 03 sản phẩm Giải pháp Trục liên thông văn bản quốc gia; Giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia; Giải pháp Phần mềm quản lý bệnh viện VNPT HIS được tôn vinh

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, ông Đỗ Vũ Anh, thành viên Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của Tập đoàn VNPT đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và hợp lực được sức mạnh tập thể, phát huy được sự sáng tạo của đông đảo cán bộ công nhân viên, trở thành động lực quan trọng góp phần tích cực vào việc giúp Tập đoàn VNPT hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước,... Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2018, VNPT liên tiếp đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. VNPT đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Vai trò, vị thế của VNPT trong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử đang ngày càng được thể hiện rõ nét. 

Đoàn kết, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2020 -2015

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn VNPT đã đạt được trong trong phong trào thi đua của VNPT giai đoạn 2015-2019, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn VNPT tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cooacs phong trào thi đua khen thưởng cho phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử.

Giai đoạn 2020 - 2025 là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn VNPT sau tái cơ cấu. Theo tinh thần đó, công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn VNPT sẽ tập trung thực hiện mục tiêu phát huy được sức mạnh tập thể của cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn, tạo sự phát triển sâu rộng, lan tỏa đến từng đơn vị cơ sở và từng người lao động, đẩy mạnh sự đổi mới toàn diện Tập đoàn, thực hiện chiến lược VNPT 4.0; chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động toàn bộ trên môi trường số thông qua việc xây dựng chiến lược và lộ trình số hóa công tác quản trị, vận hành doanh nghiệp từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc; chuyển đổi dần từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á.

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, với tinh thần thi đua, đổi mới, Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ V biểu thị tinh thần quyết tâm, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn VNPT quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và chiến lược phát triển Tập đoàn trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần để Tập đoàn VNPT ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững và quyết tâm trở thành trụ cột CNTT của quốc gia trong lộ trình hướng tới xây dựng Việt Nam số.

 Anh Thư

 
List comment
 
Tăng cường tối đa các giải pháp kỹ thuật, MobiFone đồng hành đẩy nhanh tiến trình chính phủ số
icon

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ toàn cầu, một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ là xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

 
Khóa 34.700 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, chặn 9 triệu cuộc gọi giả mạo
icon

Theo đại diện Cục Viễn thông, Bộ TT&TT, trong 3 tháng gần đây, các nhà mạng đã khóa chiều đi với 34.700 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, đồng thời ngăn chặn trên 9 triệu cuộc gọi giả mạo.

 
Loại bỏ tin nhắn rác, cuộc gọi rác chỉ bằng 1 tin nhắn
icon

Khi tham gia Danh sách không nhận quảng cáo, thuê bao di động đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo nào. Tất cả trường hợp gọi điện, nhắn tin quảng cáo tới người dùng đều sẽ bị xử lý.   

 
Bưu điện có thể là lợi thế khi triển khai 5G
icon

Báo cáo mới của Bưu chính Mỹ cho thấy cơ quan 228 năm tuổi này hoàn toàn có thể đóng vai trò lớn trong triển khai 5G.  

 
Hàn Quốc vẫn dẫn đầu thế giới về 5G
icon

Xét về tiến trình 5G trên toàn cầu, Hàn Quốc vẫn xếp đầu bảng, tiếp đến là Thụy Sỹ và Kuwait.  

 
 
4 giải pháp chiến lược để ngành Bưu điện đổi mới trong thời gian ngắn
icon

Trong bối cảnh đất nước không chỉ bị cấm vận về kinh tế mà còn bị cấm vận về công nghệ, viễn thông, mã 84 của Việt Nam bị khóa… ngành Bưu điện vẫn có nhiều vận dụng sáng tạo để đổi mới.

Từ hôm nay, gọi điện quảng cáo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
icon

Nghị định 91/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã bắt đầu chính thức có hiệu lực. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng trong việc ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác và cuộc gọi rác.  

Trạm thu phát sóng trên đất công lại “nóng” trên bàn nghị sự
icon

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Cục Viễn thông với Sở TT&TT đã đề cập đến các vấn đề “nóng” cần giải quyết như dùng chung hạ tầng và đặt trạm thu phát sóng trên đất công.

Chuyển đổi từ Analog sang Digital: Sức mạnh của tư duy đổi mới
icon

Hơn 30 năm trước, đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng và chính tư duy đổi mới mạnh mẽ đã đưa ngành Bưu điện chuyển đổi sang kỹ thuật số thành công.

MobiFone tặng data, phút gọi cho thuê bao bị ảnh hưởng vì sự cố
icon

Theo đại diện MobiFone, việc tặng data, phút gọi cho các thuê bao gặp sự cố nhằm thể hiện lời xin lỗi của nhà mạng tới người dùng.   

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123